Nu risca sistarea lucrărilor pe şantier

Header
 • ORDINUL nr. 63/N din 11 august 1998

  privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de identificare a investiţiei

  EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 11 septembrie 1998

  Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, având în vedere constatările privind modul de organizare a unor şantiere de construcţii pentru realizarea unor investiţii în Bucuresti şi în ţară, în temeiul art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată, emite următorul ordin:

  ART. 1 Toate şantierele de construcţii vor fi obligate să afişeze la loc vizibil, pe toata perioada lucrărilor, un panou de identificare, conform anexei la prezentul ordin.

  ART. 2 Modelul acestui panou, prezentat în anexă, va fi înmânat obligatoriu, o data cu aceasta, beneficiarului de către eliberatorul autorizaţiei de construire.

  ART. 3 Neafişarea panoului de identificare se va sancţiona cu sistarea imediată a lucrărilor.

  ART. 4 Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

  ART. 5 Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Inspectorul de stat şef si secretarul de stat al Departamentului de urbanism şi amenajarea teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei înlocuieşte modelul stabilit prin anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998, care se abrogă.

  Panou de santier

  Denumirea şi adresa obiectivului
  Beneficiarul investiţiei (date de contact)
  Proiectantul general (date de contact)
  Proiectantul de structuri (date de contact)
  Proiectantul de instalaţii (date de contact)
  Constructorul - antreprenor general (date de contact)
  Constructorul pentru structură (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon)
  Constructorul pentru instalaţii (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon)
  Constructorul pentru închideri/izolaţii (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, telefon)
  Numărul autorizaţiei de construire şi Numărul autorizaţiei de organizare de şantier (dacă este cazul) cât şi de cine au fost emise.
  Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie
  Data începerii construcţiei
  Data finalizării construcţiei

  Notă:
  1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele având o înălţime de cel puţin 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.
  2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.

  Fă-ţi Plăcuţa GRATUIT